Priser och villkor

Enskilda skogsägare

En fast engångsavgift debiteras för digitalisering och anpassning av skogsbruksplan till ePlan. Därefter har skogsägaren alltid tillgång till sin digitala plan, år för år, utan kostnader. Inga andra avgifter tillkommer. Funktioner som ingår:

  • Fullt redigerbar skogsbruksplan med möjlighet att registrera åtgärder (med bakdatering)
  • Automatisk uppräkning av den årliga tillväxten (uppräkningen sker i slutet av augusti)
  • APP för uppdatering i fält och återrapportering från skördare
  • Planlägga framtida åtgärder med dynamiskt planeringsverktyg
  • Rapportverktyg för att få en enkelt och tydlig översikt över sin skog
  • Kartverktyg med kart-app

För att lägga upp flera användare per fastighet tillkommer en administrationsavgift på 100 kr, per användare. Digitalisering av beståndskarta ingår ej i priserna nedan.

Fastighet mellan 0-200 ha

Engångsavgift för digitalisering av skogsbruksplan i pappersformat eller från PDF-fil

380 kr + moms.

*Från och med 31 oktober 2015 höjs priset till 410 kr.

Fastighet över 200 ha

Engångsavgift för digitalisering av skogsbruksplan i pappersformat eller från PDF-fil.

760 kr + moms.

*Från och med 31 oktober 2015 höjs priset till 810 kr.

Övriga skogsägare

Kostnaden beror på nuvarande typ av skogsbruksplaner samt fastigheternas storlek. Digitalisering eller konvertering sker mot offert.