Kartverktyg

Kartan är hjärtat i skogsbruksplanen. ePlan använder Lantmäteriets uppdaterade flygfoton och kartor med laserdata (höjdmodell). Alla förvaltare, virkesköpare och entreprenörer (med behörighet) kommer åt kartan med sina datorer och surfplattor. Det betyder att all information blir tillgänglig och att kartan alltid hålls uppdaterad. Kostnadsbesparingar blir möjligt för alla parter med ett integrerat system för logistik, traktdirketiv och skogsbruksplan.

I ePlan använder man samma kartverktyg oberoende hårdvara, PC/Mac/iPad/Android eller smarta telefoner. All kommunikation sker via s.k. API vilket medför att data sparas i den centrala databasen direkt/interaktivt, oavsett var eller vilken hårdvara man använder. Det är enkelt att flytta gränser, slå ihop och dela avdelningar. ”Traktdirektiven” kan då göras direkt i kart-verktyget av virkesköparen eller förvaltaren. På så sätt hålls beståndskarta och plan alltid aktuell.

När man använder en mobil enhet slås GPS-funktionen på och visar var du är, både i planen och i skogen. Med aktiverad spårning ser man i efterhand var man gått. Ett bra hjälpmedel är att du kan sätta ut kartnålar/markera ställen på kartan och lägg till anteckning eller foto.

Som grundinställning visas fastighetens avdelningar färgmarkerade efter angelägenhetsgrad. Genom att byta ”tema” kan man se kartan utifrån målsättning eller åtgärder, vilka bestånd som behöver gallras eller röjas t ex. Genom att klicka på en avdelning får man fram information om arealen, målklass, bonitet osv.

Kartverktyget kan användas Off-Line, vilket betyder att mobiltäckning inte är nödvändigt. Gör man ändringar sparas data lokalt och skickas vidare när man har täckning.

Programmet lanseras hösten 2015.