Så här fungerar ePlan

Svensk eSkog AB digitaliserar din skogsbruksplan i pappersformat och lägger in den i ett webbaserat system som vi kallar ePlan. Via www.eSkog.se kommer du sedan åt din ePlan med ditt användarnamn och lösenord, utan några årliga avgifter. Systemet är enkelt att använda.

Vid digitaliseringen beräknar vi medelstamvolymen på varje bestånd med hjälp av ålder och medeldiameter, på så sätt får vi också fram ett värde på antal stammar per hektar. Din nya plan kommer därför att få två nya enheter inlagda.

Varje år räknas tillväxten upp och planen hålls uppdaterad vid varje åtgärd som plantering, röjning, gallring och avverkning. Skördaren mäter noggrant uttagen volym och uttaget antal stammar. De som avverkar skall beräkna, med hjälp av s.k. provytor, hur stor volym och antalet stammar som står kvar. Detta för att säkerställa att gallringen utförs korrekt med rätt uttagen volym. Planen uppdateras antingen genom att du själv enkelt lägger in uppgifterna vid datorn eller direkt i fält genom vår app. Med vår tilläggstjänst kan uppdateringen ske helt automatiskt där skördaren skickar informationen med aktuella GPS koordinater, direkt in till systemet och uppdaterar din ePlan (detta måste skrivas in i avtalen vid virkesförsäljning, se vidare kontrakt och tips och råd vid virkesförsäljning).

Genom att återföra tillförlitliga siffror vid gallring och avverkning blir planens kvalitet ständigt högre. Enkelt och effektiv blir underlaget och informationen till dig som skogsägare högre och mer tillförlitlig.

Så funkar det

Du kan enkelt ladda ner vår app via App Store, göra provytor på egen hand och uppdatera din plan i fält. Det går fort och är enkelt då alla tabeller och beräkningar sker i den smarta telefonen.

I jämförelse med att uppdatera en traditionell skogsbruksplan vart tionde år, med en kostnad på ca 200 kr per hektar, blir ePlan ett betydligt billigare alternativ. Du har dessutom alltid en uppdaterad plan med hög tillförlitlighet.

Läs mer

Så här ser ePlan ut