Enheter och omräkningstal

Omräkningstabell

Omräkning mellan olika volymmått är beroende på trädets volym och form. Det är därför omöjligt att ge ett omräkningstal som gäller för alla träd. De värden som man brukar använda, enligt tabell nedan, är generella värden, en typ av medelvärden. Därför ska man inte bli förvånad om omräkningstalen blir något annorlunda i verkligheten. Om VMF mäter i m3fub och prislistan är i m3top, då måste en omräkning göras.

Exempel: 30 m3sk motsvarar ungefär 20,4 m3to

För att beräkna volymen på en trave virke enligt nedan används måttet m3t, kubikmeter travvolym. Muliplicera bredd, höjd och genomsnittlängd enligt nedan så att volymen blir så exakt som möjligt. Det är den volym traven upptar där den ligger och kallas m3t.

För att räkna om det till m3fub multipliceras volymen med 0,56.

Exempel: En trave har måtten enligt ovan, bredd=3 m, höjd=1,5 m, längd=5m Volymen blir 22,5 m3t. 22,5*0,56=12,6 m3fub. Ofta tas en extra avgift ut vid mindre volym än 10 m3fub vid leveransvirke. Denna trave klarar den gränsen.